Stap 1 voor Emotionele Balans volgens Dr. Bach

De eerste stap om emotioneel in balans te komen is: Vergiffenis.

Stap 1 omvat het volgende:

3 Bijhorende Stockflesjes Bachbloesems 30 ml. + 1 Edelsteen 'Geluk' + 1 Bijhorend Affirmatiekaartje, dit alles voor de prijs van 55 euro.

Meer details

51,89 €

Uit de geschriften van Dr. Bach leren we dat hij 12 stappen in (emotionele) healing beschreven heeft. Bij ieder van deze stap hoort een kwaliteit die we dienen te ontwikkelen en de tekortkoming die we weer in balans dienen te brengen. De 12 stappen volgens Dr. Edward Bach zijn, met andere woorden de kwaliteit die we dienen te ontwikkelen:

Uit het inzichtschema van de Bachbloesems weten we dat bepaalde bloesems samen horen. Vandaar dat ieder van de 12 stappen een combinatie van 3 bloesems is. Bij iedere stap hoort de complementaire bloesem en de tegengestelde hiervan.

Door deze 3 bloesems tezamen in te nemen werken we aan 1 stap. Op deze manier kunnen we alle stappen welke uit balans zijn of waar we meer evenwicht in wensen in balans brengen.

Stap 1: Vergiffenis.

Vergeven is altijd een cadeau aan ons zelf. Door iemand te vergeven maken we ons los van deze persoon en geven we hem/haar niet meer de kans om macht over ons te hebben. Soms zijn we heel ongeduldig en weinig verdraagzaam, dit kan zich als pijn in ons lichaam vastzetten. Willen we meer verdraagzamer worden, dienen we er voor te zorgen dat we meer geduld krijgen. Indien we geduldig naar iemand kunnen luisteren, gaan we ons minder snel irriteren of boos maken.Wanneer we boos zijn dienen we ons te realiseren dat de boosheid in ons zit en dat dit negatieve gevolgen voor onszelf kan hebben.

Vergeven is, volgens Dr. Edward Bach, de eerste stap in healing. Dit is heel goed te begrijpen want zonder vergeving kan men onmogelijk in evenwicht komen.