Cursus Bachbloesems Module 4 - Stage

In de cursus Module 4 ga je zelf aan de slag met het toepassen van Bachbloesems in de praktijk.

Meer details

264,15 €

Hier kan de cursist alles wat hij in de overige modules geleerd heeft in de praktijk toetsen. Deze module wordt door al onze cursisten als zeer leerrijk beschouwd.

Om Module 4 effectief goed te kunnen volgen is inzicht in de Bachbloesems noodzakelijk. Daarom kan je Module 4 enkel volgen nadat je Module 1, 2 + 3 gevolgd hebt.

De lessen gaan door in het Centrum De Bosrank te Herk-de-Stad.

Module 4 start op 15 september om 19:30.

Al de data van Module 4 kunt u hier vinden: www.bosrank.be