Impatiens 10 ml.

Impatiens – Reuzenbalsemien

Voor diegenen die snel zijn in gedachten en in doen en laten.

Een negatieve Impatiens gemoedstoestand gaat gepaard met ongeduldigheid. Bij innerlijke gespannen en prikkelbare personen.

Meer details

5,95 €

Mensen van het Impatiens-type willen in hun eigen tempo werken en denken, ze zijn ongeduldig, handelen en denken snel. Zij kunnen niet goed overweg met ‘trage’ mensen. Ze zijn snel prikkelbaar, geïrriteerd  en leven in een hoog levenstempo.

Bij nerveuze slapeloosheid en een nerveus temperament.

Bij hyperactieve kinderen kan Impatiens meer rust brengen.