Leveringen

- Voor de bestellingen betaalt via PayPal of Sofortbanking gebeurt de verzending ten laatste binnen 2 werkdagen.

- Voor de bestellingen betaalt via overschrijving gebeurt de verzending ten laatste binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.


- Bij levering onder rembours gebeurt de verzending van de bestelde producten ten laatste binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelorder.

- In uitzonderlijke gevallen, wanneer de producten niet meer in voorraad zijn, gebeurt de verzending zo spoedig mogelijk.

- Voor leveringen naar Nederland, Duitsland en Frankrijk dient u rekening te houden met een paar dagen extra leveringstijd.

- Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld, met opgave van de aard van de klacht ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bachbloesemsonline.be – De Bosrank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in de prijzen of voorwaarden.

- Secure levering, u tekent voor ontvangst.

Herroepingsrecht:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Bachbloesemsonline.be –De Bosrankmee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen (minstens 14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Bachbloesemsonline.be –De Bosrank klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Bachbloesemsonline.be –De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad. De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bachbloesemsonline.be –De Bosrankzich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

-  betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

-  betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

- betreffende de levering van boeken, cursussen, pdf-files.