Website Disclaimer

Deze website is eigendom van Bachbloesemsonline.be – De Bosrank

Contactgegevens: Kleine Hoolstraat 11 – 3540 Herk-de-Stad Telefoon: 013 55 41 57

E-mail: suzanne@bachbloesemsonline.be  Ondernemingsnummer: BTW BE 0 696 530 175

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bachbloesemsonline.be - De Bosrank of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De tips en informatie van deze website zijn uitsluitend informatief en zijn niet bedoeld om in plaats van een behandeling door een arts te komen.

Bachbloesemsonline.be - De Bosrank levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Bosrank de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bachbloesemsonline.be- De Bosrank kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website en producten van Bachbloesemsonline.be, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Al onze producten in onze shop zijn natuurproducten. Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en zijn veilig in gebruik. Bachbloesemsonline.be – De Bosrank raadt iedereen die gezondheidsklachten heeft en/of medicijnen gebruikt welke door zijn/haar arts voorgeschreven zijn eerst contact op te nemen met zijn/haar arts alvorens om het even welk natuurproduct te gaan gebruiken. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen eerst hun arts te raadplegen.

Hierdoor is het gebruik van onze producten altijd voor eigen risico, aangezien wij van op afstand geen situatie kunnen inschatten. Onze producten kunnen en mogen, indien nodig, geen vervanging zijn van doktersadvies. Raadpleeg bij ernstige klachten altijd een arts. Bachbloesemsonline.be.be –De Bosrank raadt iedereen aan, om alvorens om het even welke alternatieve therapie te starten, eerst een arts te raadplegen.

Bachbloesems zijn een aanvullende methode en geen vervanging voor een gekwalificeerde medische zorg.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bachbloesemsonline.be - De Bosrank kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik van websites die u via externe links op onze site bereikt.

Wij bieden deze links enkel ter informatie aan. De Bosrank kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkomt uit de inhoud van andere websites. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen, privacy en reglementeringen.
De links naar andere sites betekent niet dat De Bosrank akkoord gaat met de inhoud van deze sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband of partnerschap met deze sites.
Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.