Scleranthus 10 ml.

Scleranthus – Hardbloem

Personen met een negatieve Scleranthus-energie kunnen niet kiezen tussen twee zaken.

Bij Scleranthus zien we besluiteloosheid als kenmerk. Het zijn de "Jantje lacht, Jantje huilt"-typen, bij wie veel waardevolle tijd verloren gaat omdat zij niet tot een keuze kunnen komen.

Meer details

5,95 €

Mensen van het Scleranthus-type zijn besluiteloos, ze zijn onzeker in besluiten nemen en hebben wisselende stemmingen. Ze zijn niet in staat te kiezen tussen twee dingen, omdat zowel het één als het andere hen beurtelings als het juiste voorkomt.

Als basisbloesem bij beslissingszwakte, concentratiezwakte, verdeeldheid en wispelturigheid.

Uiterlijk maken ze dikwijls nerveuze, gejaagde en overbodige bewegingen en gebaren.